top of page
Posts

POSTS

  • p2rezaibooks

Remembering Hope is now translated to Farsi

After months of anticipation, Remembering Hope is translated and available in Farsi on Amazon and Ketab Corp websites. Omideh Zistan was translated in Iran, but due to the censorship laws within the country, this book could not be published there and the translator's name is not being disclosed at this time.

چکیده کتاب / در باره نویسنده : سرکار خانم دکتر پرستو رضائی نویسنده کتاب جزو معدود نویسندگانی هستند که ضمن تسلط کامل بزبان فارسی و انگلیسی با تعدادی از زبانهای اروپائی نیز آشنائی داشته که قابل تحسین و تقدیرمیباشد. تحصیلات عالیه دانشگاهی را در آمریکا با درجه ممتاز در داروسازی گذرانده است. هم اکنون در ساندیه گو با همسر و دو فرزند خود زندگی می‌کند. باچنین سابقه ای اقدام بنوشتن داستانی بسیار جالب و جذاب وباالهام از یک داستان حقیقی بنام امید زیستن نموده ونهایتا هم آنرا به دو زبان تحریردرآورده وچاپ مینمایند.جالب است که نام یکی از قهرمانان اصلی داستان (امید )بوده که اصل داستان با اسم ایشان عجین گشته است.واما خلاصه قسمتی ازآن: داستان سرنوشت زوج جوانیست به نام امید و بهار که علی الرغم فاصله بسیار زیاد یعنی یکی این سر دنیا ( آمریکا) و دیگری آن سردنیا (ایران) با یک نوع خواستگاری بسیار جالب بسبک قدیم وجدید یک دیگررا ملاقات نموده وخیلی سریع دلداده یکدیگر شده و خیلی زود پیشنهاد ونهایتا ازدواج کرده وزندگی عاشقانه را آغاز مینمایند. اما در اوج خوشی وشادمانی روزگار غدار سرنوشت دیگری را برایشان رقم زد که هیچگاه و هیچکس قادر نبوده ونخواهد بود علت وچرایی آنرا دانسته وبازگو نماید که چرا این چنین اتفاقاتی میافتد. ولی علی الرغم همه مصائب این شیر زن مایوس نگشته و با کمک از خانواده و دوست‌های نزدیک با امید به زندگی ادامه می‌دهد.1 view0 comments

Comments


bottom of page